Programi za otroke

Začetni in osnovni –  Ponedeljek in četrtek (15 x 60 minut)

Potekajo 2 x tedensko, ob ponedeljkih in četrtkih, od 17. do 18. ure ali od 18. do 19. ure (možnost izbire do zapolnitve mest).

Predvsem pri mlajših otrocih priporočamo tedenske tečaje, kjer so ure krajše, obiskov pa več.

Otroci so v vsakokratnem tečaju razdeljeni v 4 ali 5 homogenih skupin glede na starost in predznanje ter pogum. Vključijo se lahko otroci od 4. do 10. leta starosti.

V začetnih skupinah se skozi različne igre prilagajajo na vodo in spoznavajo prve plavalne elemente, v ostalih skupinah pa se otroci postopoma naučijo plavanja osnovnih tehnik prsno, hrbtno in kravl.

Začetni in osnovni – Sobota (8 x 90 minut)

Potekajo 1 x tedensko, ob sobotah od 8.30 do 10. ure.

Otroci so v vsakokratnem tečaju razdeljeni v 4 ali 5 homogenih skupin glede na starost in predznanje ter pogum. Vključijo se lahko otroci od 4. do 10. leta starosti.

V začetnih skupinah se skozi različne igre prilagajajo na vodo in spoznavajo prve plavalne elemente, v ostalih skupinah pa se otroci postopoma naučijo plavanja osnovnih tehnik prsno, hrbtno in kravl.

Nadaljevalni tečaji – Sreda ali petek (8 x 60 minut)

Nadaljevalnim tečajem pravimo tudi plavalna rekreacija za otroke. V teh tečajih se otroci učijo nadaljevalnih tehnik prsno, hrbtno in kravl  ter osnov delfina. Spoznajo se tudi z nadvodnimi in podvodnimi obrati za posamezne plavalne tehnike ter štartnimi skoki.

1. Vključijo se lahko otroci plavalci stari od 8 do 10 let, ki so že osvojili osnovne tehnike prsno, hrbtno in kravl ter zmorejo 10 minut neprekinjenega plavanja.

2. Vključijo se lahko otroci plavalci starejši od 10 let, ki bi radi izboljšali svoje plavalno znanje.

Vadba poteka 1 x tedensko ali 2 x tedensko, ob sredah in/ali petkih med 17. in 20. uro. Ob prvi uri se opravi preizkus plavalnega znanja, nakar se otroke razdeli v homogene skupine glede na starost in predznanje. Ura začetka vaše skupine je določena glede na rezultate preizkusa in vaše želje.

Za učenje plavanja je rezervirana plavalna proga, vsakokratna ura traja 60 minut, vendar pa so otroci vključeni v program lahko na bazenu poljubno dolgo že pred in tudi po končani uri ter se samostojno zabavajo pod budnim očesom reševalca iz vode.

TERMINI OSNOVNIH PLAVALNIH TEČAJEV 2017 – 2018

2 x tedensko, ob ponedeljkih in četrtkih:

  • 1. termin … 21.9.2017 – 16.11.2017
  • 2. termin … 23.11.2017 – 22.1.2018
  • 3. termin … 29.1.2018 – 29.3.2018
  • 4. termin … 5.4.2018 – 31.5.2018

1 x tedensko, ob sobotah:

  • 1. termin … 23.9.2017 – 18.11.2017
  • 2. termin … 25.11.2017 – 20.1.2018
  • 3. termin … 27.1.2018 – 24.3.2018
  • 4. termin … 31.3.2018 – 26.5.2018

TERMINI NADALJEVALNIH PLAVALNIH TEČAJEV 2017 – 2018

Tečaji se izvajajo od 22. septembra do konca maja v sklopih po 8 ali 16 učnih ur. Skupini se je mogoče priklučiti kadarkoli, po predhodnem preizkusu plavalnega znanja.

Pridržujemo si pravico do spremembe urnikov tečajev. Urnikov med trajanjem tečajev ne bomo spreminjali, če pa se bodo spreminjali pred začetkom tečaja, bomo vse že prijavljene o tem predhodno obvestili.